ความเคลื่อนไหว
อบต.แพรกษา จัดโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหาร ประจำปี 2560

อบต.แพรกษา จัดโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหาร ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ได้จัดโครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพอาหาร ประจำปี 2560 โดยมีนายอิม แพหมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบป้าย Clean Food Good Taste (อาหารสะอาดปลอดภัย) ให้กับผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ในเขตพื้นที่ อบต.แพรกษา ที่ผ่านตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา และ ศูนย์สุขภาพชุมชนมังกรทอง ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้ ด้านสุขาภิบาลอาหาร , สุขวิทยาบุคคล ,กิจกรรมล้างมือ พร้อมตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย, การเลือกซื้อและการเก็บอาหารสด อาหารแห้ง การถนอมอาหาร ให้กับ ตัวแทนผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ในเขตพื้นที่ อบต.แพรกษา ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อีกด้วย  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.แพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

32 − = 26