ความเคลื่อนไหว
อยู่กับมะเร็งอย่างไร  ให้มีสุข

อยู่กับมะเร็งอย่างไร ให้มีสุข


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ อยู่กับมะเร็งอย่างไรให้มีสุข” มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า สองร้อยคน โดยมีแพทย์หญิง รุ่งอรุณ สันทัดกลการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เป็นประธานในพิธี ดำเนินการเสวนาโดยนายแพทย์ เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์ แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา พร้อมด้วยนายแพทย์ ชนภัทร วังกังวาน แพทย์รังสีวิทยา

ในปัจจุบันแม้ว่าหลายๆ คนจะหันมาใส่ใจในสุขภาพร่างกายของตัวเองมากขึ้น แต่บรรดาเชื่อโรคต่างๆ ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้งเช่นกัน โดยเฉพาะโรคมะเร็ง จากสถิติพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 รองลงมาคืออุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คน ต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 คน

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง เกิดมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกายเช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม รวมถึงการได้รับรังสีเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิดและปัจจัยภายในร่างกายเช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะทุพโภชนา

แพทย์หญิง รุ่งอรุณ สันทัดกลการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้เปิดเผยว่า ทางโรงพยาบาลให้ความสำคัญการเจ็บป่วยของประชาชนในทุกๆโรค การไม่เจ็บป่วยนั้นถือเป็นเรื่องดีแต่เมื่อเป็นแล้วจะรักษาอย่างไรหรืออยู่อย่างไร ให้มีความสุขกับโรคที่เป็น การให้ความรู้ การป้องกัน การอยู่กับโรคที่เป็นอย่างมีความสุขเป็นสิ่งสำคัญ

มะเร็ง ทำให้ประชนคนไทย ตายมากที่สุด ฉะนั้นการให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งและแนวทางรักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี การตรวจหาเลือดในอุจจาระเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่เบื้องต้นเป็นต้น.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 1 =