ความเคลื่อนไหว
อาจารย์สมทรง ชนะมา ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนทรงวิทยา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ และโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ รับรางวัลเกียรติยศ

อาจารย์สมทรง ชนะมา ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนทรงวิทยา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ และโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ รับรางวัลเกียรติยศ

IMG_0079 IMG_0083 IMG_0086 IMG_0090

อาจารย์สมทรง ชนะมา ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนทรงวิทยา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ และโรงเรียนทรงสรรพวิทย์ รับรางวัลเกียรติยศ จาก พณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี องค์ประธานพิธี เป็นผู้แทน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นประธานมอบรางวัล “ตาชั่งทอง” (บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี)โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระนามย่อ ญสส.ประดิษฐานบนโล่ ซึ่งจัดโดย สหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 6 =