ความเคลื่อนไหว
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ ราชการปี2560

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ ราชการปี2560


วันพุธที่ 26 กันยายน 2560 ที่ ภัตตาคารง้วนเฮง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอาชีวศึกษาสมุทรปราการ จัดงานแสดงมุทิตาจิต. ให้ อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา ซึ่งครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการเป็นประธาน. ภายใต้ชื่องาน.
.. สายธารเจ้าพระยา สายใจมุทิตาจิต…สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ. ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของบุคลาการทางการศึกษาซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อวงการศึกษาจึงได้มีการจัดงานเพื่อตอบแทน.ขึ้น

นายทวีศักดิ คิ้วทอง ประธานอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า. ในปีนี่มีผู้ที่เกษียณอายุราชการในส่วนของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการทั้งสิ้น จำนวน 12 ท่าน จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จำนวน 10 ท่าน จากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จำนวน 2 ท่าน.

ในกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก.
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธาน. พร้อมได้ให้โอวาทแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการปีนี้ว่า. กว่าการที่คนๆหนึ่งทำงานมาตั้งแต่อายุ 20 ปี กว่าจนถึง อายุ 60 ปี ทำงานอย่างจำเจซ้ำซาก อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เหมือน ผึ้งสถิตรองรัง เหมือนปลวกสถิตจอมปลวก เป็นเรื่องที่ยากไม่น้อยเลย หลายคนมาไม่ถึงวันนี้ จะด้วยเหตุใดก็ตาม แต่สำหรับผู้เกษียณจากที่ทำงานมาถึงวันนี้ จึงนับว่าเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในราชการอย่างสูงยิ่ง หลังจากนี้บางท่านไปพักผ่อนอยู่กับบ้าน บางท่านไปประกอบอาชีพอื่น ที่มีความสามารถตามแต่ถนัด

โอกาสนี้จึงขอให้ผู้ที่เกษียณราชการทุกท่านจงมีสุขภาพที่ดี ผู้ที่ไปประกอบอาชีพหลังจากนี้ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จดังใจหวัง สิ่งสำคัญขอให้ดูแลสุขภาพมีความแข็งแรง ทั้งกายใจทุกท่าน..นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้แสดงความยินดับ.ดร.เสถียร อุตวัตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทปราการ ที่จะไปรับตำแหน่งผู้อำนวยในเร็วๆนี้.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 45 = 51