ความเคลื่อนไหว
ังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมพิจารณาการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ผ่านมาพบว่ามีการจับกุมไม้พะยูง เร่งให้มีการตรวจสอบในทุกพื้นที่

ังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมพิจารณาการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ผ่านมาพบว่ามีการจับกุมไม้พะยูง เร่งให้มีการตรวจสอบในทุกพื้นที่


105789 105792 105793 105794 105796 105797 Picture 009 Picture 012 Picture 013 Picture 015 Picture 017

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคณะอนุกรรมการร่วมประชุม
สำหรับระเบียบวาระการประชุม มีเรื่องเพื่อทราบผลการดำเนินงานการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ ได้จับกุมผู้กระทำความผิดพบว่ามีการลักลอบขนไม้พะยูงโดยใช้รถยนต์บรรทุก จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังบริเวณบ้านเลขที่ 189 ถนนคลองเค็ตฝั่งตะวันออก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โดยการจับกุมไม้พะยูงที่ผ่านมา เพิ่งตรวจเจอในจังหวัดสมุทรปราการ คณะอนุกรรมการจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกันดูแลกันป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนไม้พะยูง และการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากไม้พะยูงเป็นไม้ที่สำคัญของประเทศไทยและนับวันจะลดน้อยลง และเป็นไม้ที่มีราคาสูงจึงมีการลักลอบตัดกันมากจึงต้องมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังให้มากขึ้น
ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่ไม่มีทรัพยากรป่าไม้ มีแต่พื้นที่ป่าชายเลนทั้งจังหวัด ประมาณ 12,524.17 ไร่ เนื่องจากมีพื้นที่ได้ปรับเป็นนากุ้ง นาเกลือและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปลูกป่าชายเลนและดูแลรักษาจึงเป็นความจำเป็นในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ เป็นแหล่งที่พบนกนางนวล ในช่วงฤดูหนาวและพบนกอื่น ๆ ได้แก่ นกตีนเทียน นกหัวโตเล็กขาเหลือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากและเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วย จึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือในการป้องกันชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 + 6 =