ความเคลื่อนไหว
ังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ อบต.บางโปรง จัดฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงการป้องกันและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลและอัคคีภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2559

ังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ อบต.บางโปรง จัดฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงการป้องกันและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลและอัคคีภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2559

1444624 img_2656 img_2665 img_2689 img_2711 img_2729 img_2751 img_2777 img_6086 img_6232 img_61371

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.59 ที่ บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พระนครเหนือ-พระนครใต้ ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลและอัคคีภัย ประจำปี 2559 โดยมี นายเอกสันห์ พิพัฒนเจษฎากุล ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ กู้ภัย และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมซ้อมแผน ฯ
โดยการจำลองสถานการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเกิดเหตุรั่วไหลจากเหตุที่ชาวบ้านใช้รถแบ็คโฮขุดบ่อเลี้ยงปลา ความลึกประมาณ 5 เมตร โดนท่อส่งก๊าซ ฯ ขนาด 30 นิ้ว จนทำให้เกิดก๊าซรั่วไหลพุ่งสูง 20 เมตร และลุกลามไปยังจุดอื่น ๆ จนระดับพื้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงได้มีการรายงานไปยังระดับจังหวัด ซึ่งการซ้อมในครั้งนี้เป็นไปตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 3 (ระดับจังหวัด) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการซ้อมมีความเสียหายพบผู้บาดเจ็บ 4 คน ไฟลวก 5 คน และอพยพประมาณ 50 คน บ้านเสียหาย 4 หลัง รถแบ็คโฮไหม้ 1 คัน โรงงาน 1 หลัง
สำหรับจังหวัดสมุทรปราการเป็นเส้นทางขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อขนส่ง เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและด้านอื่น ๆ รวมทั้งมีโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สี โลหะ สิ่งทอ เส้นใย เครื่องหนัง ไฟฟ้า ยานยนต์และอื่นๆ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย ตลอดจนเพลิงไหม้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ พนักงานและประชาชน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมจัดการฝึกซ้อมดังกล่าวขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน รวมทั้งหาข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อมเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในกรณีที่มีอุบัติภัยสารเคมีรั่วไหลและอัคคีภัยเกิดขึ้น รวมทั้งช่วยลดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบอุบัติภัยให้น้อยลง ส่วนการซ้อมแผนอื่น ๆ จังหวัดสมุทรปราการได้เตรียมวางแผนการซ้อมในโอกาสต่อไปแล้ว

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

76 + = 80