ความเคลื่อนไหว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

33769 33770 33771 33772

ที่วัดบางโปรง ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบางโปรง ประจำปี 2557  โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงานและประชาชนชาวตำบลบางโปรงเข้าร่วม  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจในประเพณีลอยกระทง ให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้มิให้สูญหายตามกาลเวลา ที่สำคัญเพื่อให้รู้คุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

41 − = 39