ความเคลื่อนไหว
ู้เข้าแข่งขันตัวแทนจาก สพร. 1 สป. คว้า 5 เหรียญรางวัล 1 ชมเชย

ู้เข้าแข่งขันตัวแทนจาก สพร. 1 สป. คว้า 5 เหรียญรางวัล 1 ชมเชย

WorldSkills Thailand 2018
(19 มี.ค. 61) นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561 ใน 28 สาขา และจัดพิธีปิด ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดงานและมอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งนี้ สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สพร. 1 สป. ได้ส่งผู้ที่ชนะการแข่งขันในระดับภาคเข้าแข่งขัน จำนวน 17 คน โดยผู้เข้าแข่งขันตัวแทนจาก สพร. 1 สป. คว้าเหรียญรางวัล 5 รางวัล และ 1 รางวัลชมเชย ดังนี้
1. นายพงศ์ภัค พูลสุวรรณ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับรางวัลเหรียญทอง
สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
2. นายเนตรอนันต์ ปันแจ่ม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
3. นายโสภณ ไพรวัลย์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขา
เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)
4. นายกุลพงศ์ เลิศเกียรติปีตี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์
5. นายสุรชัย ศิริเมฆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง สาขาไม้เครื่องเรือน
6. นายธนนชัย บุญราศี จากมหาวิทยาลัยบุญถาวร ได้รับรางวัลชมเชย สาขาปูกระเบื้อง
ณ อาคาร 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ
สำหรับเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละสาขา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะนำไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับหน่วยงานในสังกัดของกพร. หน่วยงานเอกชนและสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมและสนับสนุน การแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งหลังจากที่เยาวชนผ่านการเก็บตัวฝึกฝนแล้ว จะมีการคัดเลือกตัวแทนเหลือเพียงสาขาละ 2 คน ในประเภทเยาวชน และประเภททีมเยาวชนคัดเลือกเหลือเพียงสาขาละ 1 ทีม ไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + 6 =