ความเคลื่อนไหว
เช้านี้ (18 ส.ค.) ที่ห้องประชุมสพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน

เช้านี้ (18 ส.ค.) ที่ห้องประชุมสพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

เช้านี้ (18 ส.ค.) ที่ห้องประชุมสพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผน เพื่อเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ และการบริหารงบประมาณ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตลอดจนยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายและแผน และการบริหารงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนในหน่วยงานทุกระดับสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีนายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ และนายกอบกิจ สิทธิธนกานต์ รองผอ.เขตฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายหัวข้อ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

99 − = 96