ความเคลื่อนไหว
เดิน-วิ่ง สุขภาพดี 60 ปีเฉลิมไฉไล  สร้างสุขภาพและภูมิคุ้มกันในครอบครัว

เดิน-วิ่ง สุขภาพดี 60 ปีเฉลิมไฉไล สร้างสุขภาพและภูมิคุ้มกันในครอบครัว

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 .นายกมล เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลในกิจกรรมเดิน-วิ่ง สุขภาพดี 60 ปี เฉลิมไฉไล ของโรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ชิงถ้วยรางวัล พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ณ สนามกีฬาโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าแข่งขันและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และมีนางอุษา สังข์น้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตัวแทนดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นายวงศ์เทพ โรจนถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางวาทินี สุธนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยาพร้อมคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ
นางวิทินี สุนธนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา เปิดเผยว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง สุขภาพดี 60 ปีเฉลิมไฉไล จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมและรักษาสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ การเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายที่ดี และนิยมในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงนิยมจัดกิจกรรมดังกล่าว เพราะกติกา ขั้นตอนไม่ยุ่งยากและจริงจังมากนัก ถือว่าเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายที่ดีอีกประเภทหนึ่ง อีกทั้งเป็นโอกาสในการพบปะสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและศิษย์เก่า
โดยในการแข่งขันแบ่งออกเป็น รุ่นที่ 1 นักเรียนและผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ศุภกฤฒ อัตนวานิช หญิง ชนะเลิศได้แก่ ด.ญ.ภิรภร เขียวขำ รุ่นที่ 2 นักเรียนและผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.พชร เพชรคง หญิงชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ชุติมาลี ทับเจริญ รุ่นที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ชาวิน ทองสุทธิ์ หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ณฐมน ทองต่อ รุ่นที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.อุกฤษฎ์ ผลานิสงค์ หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.สิริมา สรายทอง รุ่นที่ 5 รุ่นเยาวชน อายุ 15-24 ปี ชาย ไม่มีผู้เข้าแข่งขัน หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.นันทิกานต์ จิตต์เสนาะ รุ่นที่ 6 ประชาชนทั่วไป อายุ 25 ปีขึ้นไป ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ นายชนิตพงษ์ ตุ่นแก้ว หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ คุณบุหงา สีลาโคตร รุ่นที่ 7 นักเรียนโปรแกรมการศึกษาพิเศษ ชนะเลิศ ด.ช.ชัชชัย ไตรภูวนาถ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

6 + 2 =