ความเคลื่อนไหว

เด็กเก่ง

19838 156990 156992

เด็กหญิงนิรุณา  ธงสันเทียะ นักเรียนโรงเรียนวัดคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ สังกัดสพป.สมุทรปราการเขต 1 รับเกียรติบัตรจากศจ.เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี) ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กทม. เมื่อเร็ว ๆ นี้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 7 = 15