ความเคลื่อนไหว

เทศกาลดูนกเอเชียครั้งที่ 13 เอเชีย เบิรด์ แฟร์ 2014

32472

ที่สถานตากอากาศบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลดูนกเอเชียครั้งที่ 13 เอเชีย เบิรด์ แฟร์ 2014 ภายใต้ชื่องาน รักนกปกป้องถิ่นอาศัย โดยพลตรีพิษณุ บุญรักษา เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับ มอบของที่ระลึกให้กับ หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่มีร่วมในการจัดงานในครั้งนี้

32471 32473 32474 32475 1385030228-2013112115-o bangpu1
ทั้งนี้นายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลดูนกเอเชีย ครั้งที่ 13 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 และ 9 พฤศจิกายน 2557 โดยกิจกรรมภายในงานจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบการอนุรักษ์ดูนกและชื่นชอบในความสวยความงามของธรรมชาติ ได้ร่วมสนุกและร่วมสัมพันธ์ไปกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การบรรยายให้ความรู้เชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ การประกวดวาดภาพระบายสีนก/// การเปิดบูทจำหน่ายสินค้า /// และการประกวดภาพถ่าย นก เป็นต้น ทั้งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับความสนใจจาก เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชน ได้ตระหนัก รับรู้และเข้าใจ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการช่วยดูแลปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของนกและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ให้คงอยู่ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 1 = 6