ความเคลื่อนไหว
เทศบาลตำบลแพรกษาเปิดทำบัตรประชาชน ลดความแออัดอำเภอเมือง

เทศบาลตำบลแพรกษาเปิดทำบัตรประชาชน ลดความแออัดอำเภอเมือง

เทศบาลตำบลแพรกษา เปิดโครงการศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองสมุทรปราการ งานบัตรประจำตัวประชาชน one stop service ลดปัญหาแออัด คาดมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีพิธีเปิดโครงการศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองสมุทรปราการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา
โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด และนายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ประชาชน ร่วมในพิธีเปิด สำหรับการเปิดศูนย์ให้บริการงานบัตรประจำตัวครั้งนี้ก็เพื่อลดปัญหาพื้นที่การให้บริการประชาชนที่ไม่เพียงพอ ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถขอรับบริการได้หลายประเภทในสถานที่เดียวกันแบบเบ็ดเสร็จ
จากสภาพปัจจุบันสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นสำนักทะเบียนที่ให้บริการงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนทั่วไป ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน โดยพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1.สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสมุทรปราการ 2.สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองปากน้ำสมุทรปราการ 3.สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู 4.สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ 5.สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำตบลบางเมือง 6.สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลด่านสำโรง และ7.สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแพรกษา ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 532,260 คน 247,547 หลังคาเรือน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ทำให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรปราการ มีผู้มาใช้บริการประมาณ 400 รายต่อวัน ทำให้การบริการเกิดความไม่สะดวก มีข้อจำกัด ด้านพื้นที่ให้บริการ ประกอบกับมีประชาชนบางส่วนต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก
เทศบาลตำบลแพรกษาตระหนักถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาการบริการได้มุ่งเน้นการบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน จึงได้ร่วมกับอำเภอเมืองสมุทรปราการจัดตั้งโครงการศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองสมุทรปราการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ในลักษณะบูรณาการงานระหว่างอำเภอกับเทศบาล เพื่อเปิดให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลดปัญหาพื้นที่การให้บริการประชาชนที่ไม่เพียงพอ ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว สามารถขอรับบริการได้หลายประเภทในสถานที่เดียวกันแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service/อำเภอ…..ยิ้ม) และยังเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการของกรมการปกครอง เพื่อสต้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ
ภายหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น ผวจ.พร้อมแขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อดูการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และขั้นตอนการทำบัตรอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

58 − = 50