ความเคลื่อนไหว
เทศบาลตำบลแพรกษา จัดโครงการฝึกทักษะกีฬา

เทศบาลตำบลแพรกษา จัดโครงการฝึกทักษะกีฬา


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.60 ที่สนามกีฬาโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลแพรกษา จัดโครงการฝึกทักษะกีฬา และกรีฑา สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายประกาศิต ยังคง รองนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายคุณากร ศิลาประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลแพรกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแพรกษา และคณะครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี
สำหรับการจัดโครงการฝึกทักษะกีฬา และกรีฑา สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลแพรกษา มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ด้านเทคนิค ทักษะ และประสบการณ์จากการฝึกทักษะกีฬาชนิดต่างๆ //2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรัก ความสามัคคี รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสออกกำลังกาย ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งในการดำเนินโครงการฝึกทักษะกีฬา และกรีฑา สำหรับเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 โดยจัดการฝึกทักษะกีฬาทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เทควันโด และกรีฑา ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ โดยมีผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน จาก 21 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา ให้ความสนใจ พาบุตรหลานมาสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นจำนวนมาก

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

46 − 39 =