ความเคลื่อนไหว
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ และปศุสัตว์อำเภอพระประแดง

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ และปศุสัตว์อำเภอพระประแดง

60446 60447 60448 60449

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ และปศุสัตว์อำเภอพระประแดง ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2558 ที่บริเวณวัดสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ และปศุสัตว์อำเภอพระประแดง ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในเขตในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจนำสุนัขและแมวมารับการบริการในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระประแดง ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้ร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมอัตราการเพิ่มขึ้นของสุนัขและแมว ตลอดจนเห็นความสำคัญของสัตว์เลี้ยงที่ตนเองนำมาเลี้ยงไว้ โดยให้รู้จักการดูแลเอาใจใส่ เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจจะนำมาสู่คนได้

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

82 − 72 =