ความเคลื่อนไหว
เทศบาลแพรกษา ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แพรกษาเมืองแห่งเศรษฐกิจ”

เทศบาลแพรกษา ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แพรกษาเมืองแห่งเศรษฐกิจ”


296300

Picture 007

Picture 002

Picture 004

Picture 005

Picture 007

Picture 010

Picture 011

Picture 012
เทศบาลแพรกษา ได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษโดย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “แพรกษาเมืองแห่งเศรษฐกิจ” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ ปั้นศิริ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งใช้เวลาในการปาฐกถา ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยได้เชิญผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ในพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา เข้ารับฟัง และร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน กว่า 2 ล้านบาท
ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา ยังได้กล่าวว่า วันนี้ เทศบาลตำบลแพรกษา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน นิติบุคคล กลุ่ม และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ โดยเฉพาะที่สำคัญ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ เพราะในปัจจุบัน ในพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา ได้มีการพัฒนาเมืองไปมาก โดยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองในด้านเศรษฐกิจ ให้อยู่ด้วยกันได้ โดยมีการพัฒนาเชิงรุก การขยายถนน 6 เลน หมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นในพื้นที่อีกหลายแห่ง โรงแรม ภัตตาคาร โดยจะมีความเจริญอื่นๆเข้ามาในพื้นที่อีกมากมาย
ขณะเดียวกัน ทางเทศบาลตำบลแพรกษา ยังได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา ตามโครงการ “ร้อยโรงงาน ร้อยดวงใจ หนึ่งโรงเรียน” เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจและให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนในวันดังกล่าว จำนวนกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการทยอยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารในเรื่องทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนเพื่อความโปร่งใสอีกด้วย ณ.ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 กค.58 ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

48 − 38 =