ความเคลื่อนไหว
เที่ยวตลาดโบราณบางพลี  “บางพลี วิถีถิ่น วิถีไทย” กันดีกว่า

เที่ยวตลาดโบราณบางพลี “บางพลี วิถีถิ่น วิถีไทย” กันดีกว่า

ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีความงดงามด้วยเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปสัมผัส จุดเด่นชัดนั้นคือ วัดบางพลีใหญ่ใน หรือวัดหลวงพ่อโต ที่มีผู้คนไปกราบไหว้ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก สร้างขึันในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปีพ.ศ. 2310 วัดบางพลีใหญ่กลาง หรือวัดพระนอน มีพระพุทธรูปปางสีหไสยาสห์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยาว 26 วา 1 ศอก 9 นิ้วกว้าง 3 วา 1 ศอก 9 นิ้ว สร้างเมื่อปี 2521แล้วเสร็จ ปี 2544

“ ตลาดโบราณบางพลี ” สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2400 หรือประมาณ 161 ปี อยู่ในพื้นที่ประเพณีอันยิ่งใหญ่ นั่นคือ ประเพณีรับบัว อันขึ้นชื่อ เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย

จากต้นทุนที่หลากหลาย สถานที่อันศักดิ์สิทธิ ที่ผู้คนไปเที่ยวชม กราบไหว้ บูชา วันนี้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีการประยุกต์ใช้แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างรอบด้าน โดยยึดเอาความยั่งยืนของชุมชนและความสุขเป็นตัวตั้ง สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและเน้นให้ผู้ที่ เข้ามาท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับความเป็นชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างแท้จริง เกิดการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์คุณค่าที่หลากหลายจากในแต่ละพื้นที่

ด้วยวิถีชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวบางพลี จึงเกิดเป็นพัฒนาการทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน ให้สอดรับกับ รัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ การมีส่วนของคนในท้องถิ่น ในการบริหารจัดการของชุมชน ส่งเสริมอาชีพ การค้าขาย พัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ ต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการ “บางพลี วิถีถิ่น วิถีไทย”หรือ ตลาดโบราณบางพลี ทางเทศบาลตำบลบางพลี ได้ตอบรับ เพื่อการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวให้สอดคล้อง ในหน้าที่ภาระกิจที่รับผิดชอบ โดยนายก เทศมนตรี ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี หรือ นายกโหน่ง ได้เปิดเผย ถึงแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เชิงท่องเที่ยว ชุมชน ที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์ ให้ เหมือนหลายๆ แห่งที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว

นายกโหน่ง “ บอกว่า จะให้ตลาดโบราณบางพลีทั้ง 2 ฝั่งคลอง เป็นแหล่งท่องเที่ยว และ ให้เป็นศูนย์การแสดงศิลปวัฒนธรรม ควบคู่กัน โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว จับจ่ายซื้อสินค้าได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยประมาณ ”

จุดเด่น อีกอย่าง จะให้เป็นตลาดน้ำยามเย็น ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ มีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม จำหน่ายสินค้าทางเรือ โดยเริ่มเปิดตลาดน้ำยามเย็นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 61 นอกจากนี้ จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่29 นี้โดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ.

นายกโหน่ง ยังบอกอีกว่า กำลังประสาน กับทางห้าง Market Village Suvarnabhumi ถนนเทพรัตน ซึ่งกำลังสร้างท่าเรือ ให้เป็นท่าเรือแห่งการท่องเที่ยวทางน้ำ ในบริเวณใกล้เคียง โดยจะให้นักท่องเที่ยว ลงเรือที่ ท่าเรือ มาร์เก็ต วิลเลจ ไปยังตลาดโบราณบางพลีเพื่อเที่ยวชม ไหว้พระหลวงพ่อโต จับจ่ายสินค้าต่อไป

นี่คือความเป็นอัตลักษณ์ของชาวบางพลี เชื่อมั่นว่า วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมอันดีงาม ที่หลายฝ่าย ยังคงช่วยกันสืบสานต่อ และช่วยกันผลักดันให้ท่านนักท่องเที่ยว ได้เข้าไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อีกครั้ง ภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บริหารท้องถิ่น และผู้คนในพื้นที่ ที่ยินดีต้อนรับด้วยรอยยิ่ม อย่างมิตรภาพ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 51 = 58