ความเคลื่อนไหว
เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๖ ก.พ. ที่ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ นายชลิต  เพ็ชรรัตน์  ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๖ ก.พ. ที่ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

10341541_882565435119965_5952016968935107174_n 10980749_882565328453309_1241969574440793837_n 10991391_882564035120105_2714992151897424863_n 10993089_882565511786624_4116957592459176098_n 10994976_882564888453353_1130849707156423965_n 10996118_882566325119876_6932969329107135869_n(1) 10996118_882566325119876_6932969329107135869_n 10996118_882634835113025_6395130811368575049_n

เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๖ ก.พ. ที่ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๓ นายชลิต  เพ็ชรรัตน์  ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจง วางแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๒ โรง และในช่วงท้ายได้มีการเปิดป้ายโครงการ SPARK โดยนายชลิต เพ็ชรรัตน์  และนายชูชาติ แก้วนอก รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ พร้อมด้่วยผู้บริหารสถานศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

93 − = 91