ความเคลื่อนไหว
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (30 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมสพป.สมุทรปราการ เขต 1

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (30 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมสพป.สมุทรปราการ เขต 1

DSC_1853 DSC_1860 DSC_1862 DSC_1866 DSC_1892 DSC_1894 DSC_1912 204686

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (30 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมสพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มโรงเรียนปากอ่าวเจ้าพระยา ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการพัฒนาสมอง (Brain based Learnning) ของครูผู้สอนผ่านระบบทางไกล DLTV และ DLIT โดยมี นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายวรพจน์ สิงหราช ผอ.ร.ร.วัดคลองสวน เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับคุณภาพให้นักเรียนอ่านออกและเขียนได้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านออกและเขียนได้ ภายในปี 2558 ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและครูจากกลุ่มโรงเรียน 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองสวน โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย โรงเรียนวัดคู่สร้าง โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา โรงเรียนวัดคลองมอญ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย และโรงเรียนวัดศรีคงคาราม รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยจัดการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.- 1 ก.ค. และมีดร.ลลิดา ธรรมบุตร ศน. ,นางพรวิไล เลิศวิชา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พรฤดี มารศรี รายงาน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

29 + = 37