ความเคลื่อนไหว
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 61

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 61

นายชัยมีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ พร้อมด้วยแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ร่วมมอบเครื่องมือ และเบี้ยเลี้ยง ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) โดยหลักสูตรดังกล่าวนั้น ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายชาติชาย อุทัยพันธ์) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกพร้อม นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 61 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 4 = 2