ความเคลื่อนไหว
เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 9 สิงหาคม 2558 นายณัฐพล(ผู้ใหญ่โอ๋)พุฒวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางแก้ว ร่วมกับคนในชุมชน ม.5 ต.บางแก้ว

เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 9 สิงหาคม 2558 นายณัฐพล(ผู้ใหญ่โอ๋)พุฒวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางแก้ว ร่วมกับคนในชุมชน ม.5 ต.บางแก้ว

297132 297134 297135 297136 297138 297139 297140 11824925_1473590602960876_329116124987362743_n

เมื่อเวลา 11.00น. วันที่ 9 สิงหาคม 2558 นายณัฐพล(ผู้ใหญ่โอ๋)พุฒวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางแก้ว ร่วมกับคนในชุมชน ม.5 ต.บางแก้ว และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ประจำจุดราชาเทวะ-บางพลี จัดกิจกรรมจิตอาสา“แบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ทุพลภาพ”เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558 ด้วยการมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน และเงินอีกจำนวนหนึ่ง ให้กับผู้ทุพลภาพ สถานสงเคราะห์คนพิการบ้านบางปะกง โดยมี นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ บ้านบางปะกง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
พร้อมกล่าว ปัจจุบัน ศูนย์แห่งนี้ มีภารกิจในการอุปการะดูแลผู้ทุพลภาพชายจำนวนกว่า 300 คนที่ขาดแคลนด้านปัจจัยสี่คือ (ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค) โดยศูนย์แห่งนี้ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจให้ดีขึ้น พร้อมกับดูแลความเป็นอยู่และส่งเสริมให้ผู้พิการได้ฝึกอาชีพและมีงานทำ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ยังคงต้องการขอรับการสนับสนุนจาก ประชาชนทั่วไป อีกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์และของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อาทิน้ำยาฆ่าเชื้อ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ แป้ง สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ฯลฯ รวมถึงยังคงต้องการทุนทรัพย์ในการจัดซื้อเตาเผาขยะอีกด้วย โดยประชาชนทั่วไปสามารถนำสิ่งของมามอบให้ผู้รับได้ทุกวัน ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-528 290-1
นายณัฐพล(ผู้ใหญ่โอ๋)พุฒวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางแก้ว ได้กล่าวสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมคน ม.5 ต.บางแก้ว และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ประจำจุดราชาเทวะ-บางพลี ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุน ที่ต้องการจะร่วมกันทำสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้ทุพลภาพ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อว่า“จิตอาสาแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ทุพลภาพ” ณ สถานสงเคราะห์ คนพิการและทุพพลภาพ บ้านบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 5 = 4