ความเคลื่อนไหว

แห่จองหรียญร.5 พิธีเทวาภิเษก

59b514757c03f4e14c006ca63de02928_L

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัด นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ

เตรียมพิธีเทวาภิเษกองค์จำลองและเหรียญที่ระลึกเสด็จพ่อ ร.5เพื่อจัดหาทุนสมทบการก่อสร้างฐานประทับแห่งใหม่ บริเวณเขื่อนริมน้ำหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อความสง่างาม สมพระเกียรติ หลังการก่อสร้างเสร็จจะทำพิธีย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์ไปยังที่ประทับแห่งใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณวงเวียนทางแยก บนถนนภายในศาลากลางจังหวัด ทำให้ผู้มาสักการะไม่สะดวก และอาจทำให้ไม่ปลอดภัย และเวลาทำราชพิธีใหญ่ทุกวันที่ 23 ตุลาคมก็ดูไม่งามสง่า ในที่ประชุมมี นายวันชัย คงเกษม รอง ผวจ.ประสานงานการจัดหาทุนและการก่อสร้างครั้งนี้ เปิดเผยว่า ต้องใช้ทุนการก่อสร้างประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้มีจิตรศรัทธา บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเบื้องต้นแล้ว ประมาณ 6ล้านบาท ซึ่งขณะนี้มีการสั่งจองเหรียญมงคลเพื่อเป็นที่ระลึกเข้ามาจำนวนมาก จนทางคณะกรรมการต้องเปิดขยายสร้างเหรียญเนื้อทองแดงเพิ่มจากเดิมที่กำหนดสร้างเพียงแค่39,500 เหรียญ เป็น 1 แสนเหรียญ ในราคาเช่าบูชาเหรียญละ 99 บาท อาจเป็นเพราะชาวไทยส่วนใหญ่ศรัทธาในองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว (ร.5) ที่ทรงมีพระคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย อยากเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก และเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะพิธีเทวาภิเษกการกอ่ สร้างเหรียญที่ระลึกครั้งนี้ ถือ เป็น ครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดอีกวาระหนึ่ง โดยเฉพาะผู้บริจ าคสมทบทุก 1 แสนบาท ก็จะได้รับรูปหล่อจำลององค์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5ขนาดความสูง 19 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ที่ผ่านพิธีเทวาภิเษกครั้งนี้ไว้บูชาเป็นที่ระลึก พร้อมจารึกชื่อเป็นเกียรติประวัติไว้บริเวณกำแพงรอบฐานที่ประทับในครั้งนี้อีกด้วยสำหรับการสั่งจอง เช่าบูชา คือ เหรียญเนื้อทองคำ สร้างตามจำนวนที่สั่งจอง เหรียญละ 39,999 บาท เหรียญเนื้อเงิน สร้างจำนวน2,500 เหรียญ เหรียญละ 1,499 บาท เหรียญเนื้อกะไหล่ทองลงยา สร้างจำนวน 3,500เหรียญ เหรียญละ 499 บาท เหรียญเนื้อทองแดง สร้างจำนวน 100,000 เหรียญ เหรียญละ 99 บาท ซงึ่ สามารถสงั่ จองได้ที่สำนักงานจังหวัด และที่ทำการอำเภอทุกอำเภอ สำหรับพิธีเทวาภิเษก จะจัดขึ้นที่มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่11 กันยายน 2557 เวลา 13.49 น. ราชาฤกษ์เป็นพระฤกษ์ที่ดีและยิ่งใหญ่ที่สุดในปี พ.ศ.2557 พิจารณาฤกษ์ โดยพระครูพิศาลจริยาภิรมย์ (พระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยพิธีเริ่มตั้งแต่ เวลา 10.09 น.ประธานฝ่ายจัดสร้าง ฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมา จากนั้น อาจารย์ชินพร สุขสถิต ทำพิธีเบิกฟ้า และพราหมณ์อ่านโองการ บวงสรวงลั่นฆ้องชัย โดยมี นายชินกร ไกรลาส ศิลปินแห่งชาติ ร่างโศลก อัญเชิญดงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ขอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 5เสด็จประทัน ในมณฑลพิธี และเวลา 13.49 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย โดยมี พระสงฆ์9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ชยันโตสำหรับพระเถราจารย์ผู้เรืองวิทยาคม 9รูป นั่งปรก ได้แก่ 1.พระครูโสภณวรกิจ (หลวงพ่อจง) วัดเอี่ยมประชา (วัดแหลมฟ้าผ่า) 2.พระครูปลัดอุดม (หลวงเตี่ย) วัดเวฬุวนารามนครปฐม3.พระครูวิมลศุภการ (หลวงพ่อสัมฤทธิ์)วัดด่านสำโรง สมุทรปราการ 4.พระครูกัลป์ยาณธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อผา) วัดไตรสามัคคีสมุทรปราการ 5.พระครูพิจิตรสรคุณ (อาจารย์ชัย) วัดบางไทรนครศรีธรรมราช 6.พระครูวิบูลศีลวัฒน์ วัดบางหัวเสือ สมุทรปราการ 7.พระครูพิศาลจริยาภิรมย์ (พระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู่สมุทรสงคราม 8.พระครูภาวนาสมณคุณ(พระมหาพิทักษ์) วัดชัยมงคล สมุทรปราการ9.พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (พระอาจารย์วราห์)วัดโพธิ์ทอง กรุงเทพฯ จนกระทั่งเวลา 16.00น. พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตร กรุงเทพฯ เป็นองค์ดับเทียนชัยสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในพิธีเทวาภิเษกครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธีใส่ชุดขาว เสื้อขาว และทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดที่จอดรถไว้หลายจุด บริเวณรอบนอกศาลากลางจังหวัด แต่จะให้สะดวกควรนั่งรถสาธารณะรับจ้าง หรือผู้ที่อยู่ฝั่ง พระประแดง และพระสมุทรเจดีย ์ สามารถจอดได้บริเวณลานองคพ์ ระสมุทรเจดีย์ นั่งเรือข้างฟากมายังฝั่งจังหวัดบริเวณมณฑลพิธีจะสะดวกกว่า เพราะบริเวณถนนสุขุมวิทกำลังมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้า และเชื่อแน่จะมีประชาชนเข้าร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 27 = 36