ความเคลื่อนไหว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLE (Professional Learning Community) ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดและคณะทำงาน จำนวน 60 คน พร้อมจัดงานเกษียนให้กับลูกจ้างประจำในสังัด ได้แก่ นายอัมพล  นาคประเสริฐ พนักงานขับรถยนต์ นายเฉลย สายสมร โรงเรียนวัดด่านสำโรง และนายพยุง  หรั่งชะเอม โรงเรียนคลองบางปิ้ง  ณ มาแคนน์รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี  โดยมีนายสุรชัย ศิริสุทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นประธาน

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 7 = 1