ความเคลื่อนไหว

โครงการเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed.)

32988 32989 32990 32991 32992

น.อ.กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ ชลบุรี เป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม เตรียมอาชีวศึกษาร่วมกับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ในชื่อ โครงการเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed.) โดยมี นายวิศาล เมืองไพศาล ประธานอาชีวะศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ และ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (สอศ.) และ กองทัพเรือ (ทร.) โดยมีมีนักเรียนจาก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร เข้าร่วมในโครงการนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปรับพื้นฐานทางวิชาการ ฝึกทักษะอาชีพ ฝึกทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกันในสังคม ณ ห้องประชุมริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ที่ผ่านมา.

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 65 = 70