ความเคลื่อนไหว
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม
“เข้าร่วมกิจกรรม “อยู่กับมะเร็ง ให้มีความสุข”

โดย นพ.สุวิชัย สุทธิมณีรัตน์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ)

* วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30 – 16.00 น.

กำหนดการจัดกิจกรรม
===================
14.30-15.00 น. ลงทะเบียน
15.00 -15.10 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวเปิดงาน
15.10-15.50 น. ร่วมฟังเสวนาหัวข้อเรื่อง “สุขภาพท่านชาย ไม่ใช่แค่เทรนด์”
15.50-16.00 น. กิจกรรมจากผู้สนับสนุน

• สถานที่จัดงาน •
ณ ห้องประชุม กมล-กานดา ชั้น 7 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 − = 3