ความเคลื่อนไหว
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.60 ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านข้าง อาคาร 8 ชั้น โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ และบุคลากร โดยมี ทันตแพทย์ปรีชา อรุณกมลศรี รองผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมี นายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน จากกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน
สำหรับการแข่งขันกีฬาภายในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างอุปนิสัยให้บุคลากรมีความรักในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย อันจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีของบุคลากรโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยบรรยากาศในการแข่งขันกีฬาภายในโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว ,สีฟ้า ,สีชมพู และสีส้ม โดยแบ่งกีฬาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ประเภทกีฬา แชร์บอล ประเภทกีฬา ชักเย่อ 10 คน ผสมชาย 5 คน หญิง 5 คน และประเภทกีฬา เบ็ดเตล็ด อีก 5 ประเภท ตลอดจนมีการประกวดกองเชียร์แต่ละสี อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

75 − = 67