ความเคลื่อนไหว
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 ที่ลานอเนกประสงค์ พระพุทธโสธร โรงพยาบาลสมุทรปราการ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ เขต 6 ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี แพทย์หญิงอัจฉรา พวงสมบัติ(นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ และพนักงาน จากกลุ่มงานต่างๆ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ เข้าร่วมงาน
โดยบรรยากาศภายในงานมีผู้ปกครองพาบุตร หลายมาร่วมงานจันอย่างคึกคัก ภายในงานมีการจัดบูรเป็นซุ้มกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรม และมีการเปิดโรงทานให้ผู้ที่มาร่วมในงานได้รับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย สำหรับการจัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออกโดยเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมจะประกอบไปด้วย เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ จำนวน 28 คน เด็กป่วยที่เข้ารับบริการ ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน จำนวน270คน และลูกหลานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คนทั้งนี้ยังได้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของ วงดนตรีจิตอาสา บริษัท ห้างร้านต่างๆ รวมถึงป้าเล็กและเพื่อนๆที่ร่วมสนับสนุนอาหาร และน้ำดื่ม เพื่อแจกเด็กๆในงานอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

34 + = 43