ความเคลื่อนไหว
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดงาน“มหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” 2561

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดงาน“มหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” 2561


เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน“มหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” 2561 โดยมี แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ตันพิพัฒนกุล อายุรแพทย์สาขาโรคมะเร็ง ในนามประธานคณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลชุมชน ,สาธารณสุขอำเภอ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม รวม 400 คน
โดยปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง และอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรกผลการรักษาหายร้อยละ 97 และในปีนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่ช่วงอายุ 50-70 ปี ที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ได้โควตาการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ประมาณ 20,000 คน นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่มีความรู้ความเข้าใจสามารถแนะนำญาติ คนรอบข้าง ผู้มารับบริการ และประชากรกลุ่มเสี่ยงให้มาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะต้นมารักษาลดอัตราตายผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งรักษาในจังหวัดสมุทรปราการ ให้มากขึ้นอีกด้วย
สำหรับบรรยากาศภายในงาน “มหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” 2561 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรสหสาขาวิชาชีพ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ผ่านเวทีเสวนา ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ ประกอบไปด้วย นายแพทย์ธีรภัทร พุ่มพวง ศัลยแพทย์ทั่วไป ,แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ ตันพิพัฒนกุล อายุรแพทย์สาขาโรคมะเร็ง นายยุทธพงษ์ มีแก้วน้อย เทคนิคการแพทย์ชำนานการพิเศษ และนางสุนทรี เพิ่มพูนสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนานการพิเศษ อีกทั้ง ภายในงานยังมีการจัดบูทให้ผู้ที่เข้าร่วมงาน ได้เยี่ยมชมสอดแทรกความรู้ด้านต่างๆ เช่น บูทโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่กับการรักษา ,การคัดกรอง ,การส่องกล้องตรวจหามะเร็งทำอย่างไร ตลอดจน บูทตอบคำถาม และเกมส์ เป็นต้น

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 31 = 40