ความเคลื่อนไหว
โรงเจท่งเสียงปากน้ำ ทำพิธีลอยกระทงสะเดาะเคราะห์

โรงเจท่งเสียงปากน้ำ ทำพิธีลอยกระทงสะเดาะเคราะห์


613906 613907 613908 613909 613910 613911

โรงเจท่งเสียงปากน้ำ ทำพิธีลอยกระทงสะเดาะเคราะห์ อัญเชิญดวงวิญญาณไร้ญาติ ลอยกระทงลงในแม่น้ำเจ้าพระยาในพิธีกินเจ ตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน
นายประกอบ วงศ์วัฒนพล ประธานโรงเจท่งเสี่ยงปากน้ำ นำคนไทยเชื่อสายจีน เดินขบวนไปที่ บริเวณริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรวมกันประกอบพิธี พิธีลอยกระทง หรือที่ เรียกว่า พิธีเชียกโกวฮุ้ง เพื่อ เชิญดวงวิญญาณ สัมภเวสี 36 จำพวก ปะกอบด้วย บนบก 12 จำพวก ในน้ำ 12 จำพวก และในอากาศ 12 จำพวก มารับส่วนบุญกุศล ที่ทางโรงเจ ได้จัดงานประเพณีทิ้ง กระจาด ระหว่างในช่วงเทศการกินเจ พร้อมกับแจกข้าวสารให้กับผู้ยากไร้ เป็นประจำทุกปี และ นับว่าเป็นประพิธีที่ได้มี การเอื้อเฟื่อเพื่อแพร่ และเป็นการสร้างความเอื้ออาทรกันในหมู่สมาชิก ของสังคมให้กับผู้ยากไร้ ที่จะได้รับอาหารเครื่องดื่ม ข้าวสาร หลังเสร็จพิธีอีกด้วย
ทั้งนี้ในพีลอยกระทงได้มีการนิมนต์พระจีน เพื่อมาทำการสวดเรียกดวงวิญญาณที่ลวงลับ ไปแล้ว ให้มารับ สวนบุญกุศล ระหว่างที่มีการประกอบพิธีทิ้งกระจาด หลังจากนั้นได้นำม้า กระดาษ เผาที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เปรียบเสมือน ม้าขาวส่งสารไปเชิญดวงวิญญาณต่างๆ พร้อม กับได้นำกระทงซึ่งมีสีสันสวยงาม ลอยลงสู่แม่น้ำเพื่อ เชิญดวงวิญญาณ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 3 = 6