ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนนายเรือ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณการทำงานของสื่อมวลชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้ความร่วมมือนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของทางหน่วยงาน

โรงเรียนนายเรือ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณการทำงานของสื่อมวลชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้ความร่วมมือนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของทางหน่วยงาน

ที่สโมสรนายทหารเรือสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนนายเรือ นำโดยพลเรือโทชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ สานสัมพันธ์สื่อมวลชน เพื่อขอบคุณการทำงานของสื่อมวลชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้ให้การสนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่อประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
โดยภายในงานมี พลเรือตรี บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นตัวแทน พลเรือโทชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการโรงเรียนนายเรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรือ ตลอดจนสื่อมวลชนจากหลากหลายสาขาประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์จากสถานีต่างๆ ทั้งฟรีทีวีและเคเบิลท้องถิ่น และผู้สื่อข่าวจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ มาร่วมงานพบปะสังสรรค์ พูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ทางโรงเรียนนายเรือยังได้เตรียมของขวัญและของที่ระลึกมามอบให้ผู้แทนจากสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน อีกด้วย
ทั้งนี้พลเรือตรี บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของทางหน่วยงานและองค์กร และยังเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องสื่อมวลชน และหน่วยงานราชการ ได้มีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานราชการ ทหาร และสื่อมวลชนประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยทางโรงเรียนนายเรือต้องขอขอบคุณในความร่วมมืออันดีของพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนนายเรือด้วยดีมาตลอด สำหรับการจัดงานในวันนี้ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ร่วมพบปะพูดคุย กับผู้บริหารและข้าราชการของโรงเรียนนายเรือ รวมทั้งน้องๆ นักเรียนนายเรือ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ก็จะเกิดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติในอนาคต ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

6 + 1 =