ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนพิบูลประชาบาล จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนพิบูลประชาบาล จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน


เมื่อวันที่ 28 พ.ค.60 ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนพิบูลประชาบาล ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายศักดิ์เดช แก้วน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 800 คน
นายศักดิ์เดช แก้วน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาบาล ได้กล่าว สำหรับการจัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1. เป็นการแจ้งเรื่องสนับสนุนค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่จัดให้กับนักเรียน // 2.การจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน // 3.เป็นการประชุมตามระเบียบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2560 //4.เพื่อต้องการให้ผู้ปกครองได้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีมาตลอด
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ยังเป็นการแจ้งถึง การใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ บัตรเก่าจะหมดอายุในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ขณะยังใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลรัทรินทร์บางปู ในวงเงินบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท /อุบัติเหตุ 1 ครั้ง เสียชีวิต 50,000 บาท หากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ให้ผู้ปกครองสำรองจ่ายไปก่อน และนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ มาเบิกกับทางโรงเรียนได้ตามวงเงินที่กำหนด

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

28 − = 27