ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 133 ปี และพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 133 ปี และพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559


Picture 041 วันสถาปนารร.สป133ปี_595 วันสถาปนารร.สป133ปี_1261 วันสถาปนารร.สป133ปี_1514 วันสถาปนารร.สป133ปี_2454 วันสถาปนารร.สป133ปี_2822 วันสถาปนารร.สป133ปี_3768 วันสถาปนารร.สป133ปี_3908 วันสถาปนารร.สป133ปี_4272 วันสถาปนารร.สป133ปี_4492 วันสถาปนารร.สป133ปี_5123 วันสถาปนารร.สป133ปี_8783

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.59 ที่หอประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 133 ปี และพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสุรอรรถ ทองนิรมล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เป็นประธานในพิธี และนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายบัลลังก์ คนเที่ยง ประธานชมรมผู้ปกครองและครู, นายวิชัย จันทร์จำรูญ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ และคณะครูอาจารย์ ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนสมุทรปราการ เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ในพิธีทางโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดชัยมงคล มาทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนและผู้ที่มาร่วมงาน จากนั้นได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 358 ทุน โดยแยกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. ทุนปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 270 ทุน ทุนละ 1,500 บาท, 2. ทุนขาดแคลน สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 75 ทุน ทุนละ 3,000 บาท, 3. ทุนชมรมครูเก่าโรงเรียน จำนวน 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และ 4. ทุนครูเก่าที่เกษียณ ศิษย์เก่ารุ่น 104 และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6 แสน 6 หมื่น 1 พันบาท
สำหรับโรงเรียนสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2426 เดิมชื่อ โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทร ก่อนที่ กระทรวงศึกษาธิการจะออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนสมุทรปราการ โดยในปัจจุบันครบรอบ 133 ปี ซึ่งโรงเรียนสมุทรปราการตั้งอยู่เลขที่ 498 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ มีเนื้อที่ 17 ไร่ มีอาคารถาวร 9 หลัง เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปี ที่ 6 โดยมีนายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้พัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองทั้งหลายได้ให้ความไว้วางใจส่งลูกหลานมาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนสมุทรปราการเป็นจำนวนมาก

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

29 − 25 =