ความเคลื่อนไหว

โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีฯและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

Picture 129 Picture 130 Picture 132 Picture 141 Picture 150 Picture 153 Picture 158 Picture 161 Picture 212 Picture 216 Picture 217 Picture 223 Picture 226 Picture 231

โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีฯและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อเวลา 12.00น.วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชูศรี สัตยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ร่วมกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีฯและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
สำหรับในส่วนของงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีฯและงานวันแม่แห่งชาติ ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิการแสดงรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ,พิธีกตัญญูตาแด่แม่ดีเด่น ,การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดการแข่งขันร้องเพลงให้แม่ ,วาดภาพระบายสี , เรียงความพระคุณของแม่ การแต่งคำขวัญกลอนแปดมอบให้แม่ ฯลฯ ท้ายสุดทางนางสาวชูศรี สัตยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ ยังได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็กนักเรียนทุกคน ให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และสำนึกในพระคุณของบิดา – มารดา ด้วยความกตัญญูกตเวที ตลอดไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

62 − = 53