ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรม ” วันแห่งภาวะผู้นำ สาธิตบางนา Leadership Day& Project Dey ”

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรม ” วันแห่งภาวะผู้นำ สาธิตบางนา Leadership Day& Project Dey ”


ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 ที่ลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตบางนา ถนนเทพารักษ์ บางปลา ซอย 12 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลีสมุทรปราการ นายวงศ์เทพ โรจนถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม ” วันแห่งภาวะผู้นำ สาธิตบางนา Leadership Day& Project Dey ” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตบางนา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ไปจนถึงในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน การจัดกิจกรรม และการนำเสนอโครงงานประจำห้องเรียนต่างๆ ร่วมกัน ***มีเสียงสัมภาษณ์*** สำหรับกลุ่มน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ร่วมกัน นำเสนอโครงงาน เจลวล้างมือมะนาว สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เพื่ออนามัยที่ดีของตัวเรา ที่เลือกเป็นเจลวล้างมือมะนาว เพราะมะนาวมีกรดที่สามารถดับกลิ่นคราวได้ ส่วนวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้คนหันมาสนใจในการใช้เจลล้างมือมากขึ้น และ 2.ช่วยทำให้มีความหลากหลายในการล้างมือ อีกด้วย ในส่วนของกลุ่มน้องๆ ในระดับชันประถมปีที่ 3 ได้มาพีเซ็นต์โครงงานข้าวโพด***มีเสียงสัมภาษณ์*** สิ่งที่พวกผมทำจากข้าวโพด คือ ข้าวโพดหาได้ง่าย ข้าวโพดทำอาหารได้หลายอย่าง ข้าวโพดสามารถทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้ ซึ่งน้องๆ ได้นำในส่วนของใบข้าวโพดมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ และยังได้แนะนำส่วนประกอบต่างๆ ของต้นข้าวโพดให้ดูอีกด้วย โดยบรรยากาศภายในโรงเรียนสาธิตบางนา มีกลุ่มน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา ได้ร่วมกันพีเซนต์โครงงานของกลุ่มตัวเองกันอย่างคึกคัก โดยมีคณะครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมรับชมการนำเสนอโครงงานของน้องๆ กันเป็นจำนวนมาก
ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนา ได้เปิดเผยว่า สาเหตุที่เราได้จัดงานวันนี้ขึ้นเพราะว่าโรงเรียนเราได้นำเรื่องของหลักสูตรภาวะผู้นำ 7 อุปนิสัย ของผู้มีประสิทธิ์ผลเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ โดยเอามาพนวกกับการเรียนการสอนแบบโปรเจ็คเบสโฟนิ่ง ซึ่งจะสอนให้เด็กๆ ได้มีทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และมีทักษะที่จำเป็นในการที่ทำโครงงาน เรียนรู้ผ่านโครงงาน เพื่อให้เขาได้รู้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไร และเขาจะสามารถศึกษาหรือค้นหาความรู้ที่เขาอยากได้เพิ่มเติมจากที่ไหน และวันนี้ก็เหมือนกับเป็นวันเฉลิมฉลองซึ่งจะเป็นวันที่เด็กๆ ได้นำเสนอผลจากการที่เขาไปศึกษามาตลอดภาคเรียนว่า เขาได้เรียนรู้อะไร เกิดองค์ความรู้ใหม่อะไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้โรงเรียนเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 เขาจะต้องมีทักษะที่สำคัญ รู้จักการไฟร่รู้ค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ และเป็นสิ่งที่เขาจะสามารถใช้ได้กับชีวิตประจำวัน เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 + 5 =