ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนเฉลิมไฉไลจัดกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา

โรงเรียนเฉลิมไฉไลจัดกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา

158555 158557 158558 158561 158562 158565

โรงเรียนเฉลิมไฉไลจัดกิจกรรมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “สิรินธร ”
ผอ.วาทินี สุธนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยาและคณะครู จัดกิจกรรมการแข่งขัน “เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีนายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งมีผู้นำองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้าประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง-นักเรียน กลุ่มชมรมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้เป็นจำนวนมาก ที่สถานพักผ่อนตากอากาศบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

90 − 84 =