ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่)จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่)จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

246312 278527 246324 246326 246327246309

โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่)จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
นายอภิเชษฐ แนวพญา ผู้อำนวยการการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1(บางปูใหม่) พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) จำนวน 200 คน จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา และภายในชุมชนโครงการ 4 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในคำขวัญที่ว่า “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”
โดยการจัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน ได้รู้จักโทษ และพิษภัยของยาเสพติด ด้วยการไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ประกอบกับเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม ในการมีส่วนร่วมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน ที่อยู่ในชุมชนโครงการ 4 ได้ตระหนัก ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติดอีกด้วย ณ.ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1(บางปูใหม่)ชุมชนโครงการ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 + = 8