ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน(อาเซียนเดย์)

โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน(อาเซียนเดย์)


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) จัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน(อาเซียนเดย์)
เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 19 ก.ย.58 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ นายอดุลย์ อนุชปรีดา รองนายกเทศบาลตำบลบางปู เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน(อาเซียนเดย์) โดยมีนางสุวภิร์ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) และคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
สำหรับการศึกษานับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในระดับอาเซียน ทางโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู)จึงได้จัดโครงการขึ้นในครั้งนี้ เพื่อจัดทำค่ายอาเซียน สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในการพัฒนา และเตรียมความพร้อมในด้านภาษาให้กับนักเรียนสู่สังคมอาเซียน เพื่อให้พัฒนาก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล้นี้
โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนได้เข้าฐานต่างๆ โดยแต่ละฐานจะมีวิทยากร บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 382 คน รวมถึงคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนมาก

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

− 2 = 4