ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปรากา

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปรากา


จัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการ “กิจกรรม วันไผ่งามและวันผู้ปกครอง ” ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 ก.พ.61 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกันจัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการ “กิจกรรม วันไผ่งามและวันผู้ปกครอง ” ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมี นายต่อศักดิ์ อัศวเหม ประธานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพเทศบาลนครสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมี นางธีระพันธ์ ชวนจิตต์ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ,นายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ,คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย กองพันทหารสื่อสาร ที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง
สำหรับการจัดงานนิทรรศการผลงานทางวิชาการ “กิจกรรม วันไผ่งามและวันผู้ปกครอง ” ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และผู้เรียนในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยนำเผยแพร่สู่ชุมชน ผู้ที่สนใจ อีกทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียน รวมทั้งตอบสนองนโยบายของราชการในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูผู้สอน และผู้เรียน
โดยบรรยากาศภายในงาน ทางคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการ เกี่ยวกับการเรียนการสอน บูธการแสดงผลงานทางวิชาการ บูธกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกกล่องเครื่องดื่ม รวมทั้ง กิจกรรมการแสดงวงดนตรีไทย ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) กิจกรรมการแสดงหมากรุกคนของนักเรียนชุมชนหมากรุกคน ,กิจกรรมการแสดงของผู้ปกครองเครือข่ายสายชั้น พร้อมด้วยกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปกครองดีเด่น ,หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และการจับรางวัลผู้ปกครอง โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เทศบาลนครสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 82 = 92