ความเคลื่อนไหว
โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา


246328 246332

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายปิติชัย ตันปิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ร่วมกับ ด.ต. พนม น้อมสมทรัพย์ และ ด.ต.กิตติ วัฒนเบญจโสภา ครูตำรวจชุด D.A.R.E. หรือ(ครูแดร์) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางปู นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ จำนวน 300 คน จัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้คำขวัญ “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันที่ 26 มิ.ย. ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้เด็ก และเยาวชน ร่วมถึงประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด โดยการไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ด้วยคำขวัญที่ว่า”คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด “ ให้หมดไปอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

1 + 2 =