ความเคลื่อนไหว
โรงเรียน เทศบาล 2 (บางปู)จัดโครงการอิ่มบุญอุ่นรักในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

โรงเรียน เทศบาล 2 (บางปู)จัดโครงการอิ่มบุญอุ่นรักในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา


Picture 001 Picture 002 Picture 003 Picture 006 Picture 007 Picture 009 Picture 010 Picture 011

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.59 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางสุวภิร์ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ร่วมกับคณะครู และผู้ปกครอง-นักเรียน จัดโครงการอิ่มบุญอุ่นรักในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งทางโรงเรียน ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จากวัดแสงธรรม ตำบลบางปูเก่า จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง
โดยในช่วงบ่ายได้จัดให้มีพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจง สงวน ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล.2 (บางปู) มาเป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายเทียนจำนำพรรษานั้น ทางโรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน และประชาชน พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมด้านศาสนา อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 + 5 =