ความเคลื่อนไหว
โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัด “โครงการเปิดบ้าน ประจำปี 2560” ต้อนรับโรงเรียนวัดบางนางเกรง โรงเรียนวัดสวนส้มและโรงเรียนวัดสุขกร

โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัด “โครงการเปิดบ้าน ประจำปี 2560” ต้อนรับโรงเรียนวัดบางนางเกรง โรงเรียนวัดสวนส้มและโรงเรียนวัดสุขกร

โรงไฟฟ้าพระนตรใต้ได้ให้การต้อนรับโรงเรียนจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเข้าร่วม “โครงการเปิดบ้าน โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ประจำปี 2560” โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางนางเกรง จำนวน 50 คน วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสวนส้ม จำนวน 50 คน และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสุขกร จำนวน 50 คน

โดยมีคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าพระนครใต้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งมีคณะวิทยากรจากโรงไฟฟ้าพลังความรู้และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 2 และ 3 มาบรรยายให้ความรู้เรื่องภารกิจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กระบวนการผลิตไฟฟ้าและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งยังได้สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1

นอกจากนี้ยังได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่ 3 และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าอีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

+ 46 = 54