ความเคลื่อนไหว
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 โรงไฟฟ้าพระนครใต้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 โดยในช่วงเช้า นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ สักการะศาลพระภูมิ หลังจากนั้นคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล พร้อมร่วมฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และได้ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง บริเวณ ลานใต้ต้นนทรี
โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จาก วัดบางโปรง วัดบางด้วน และวัดสุขกร จำนวน 27 รูป และได้เข้าฟังพระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา จาก พระครูพุทธิสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดบางโปรง โดยได้ให้ข้อคิด ให้เริ่มต้นปีใหม่ 2561 ด้วยความไม่ประมาท และมีสติในการดำเนินชีวิตตลอดปี ทั้งนี้ คณะผู้บริหารยังได้ถวายปัจจัยค่าน้ำ ค่าไฟ หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้ให้พร และพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ หลังจากนั้น นายธานี จำเนียรกาล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ยังได้อวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2561 คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้อีกด้วย

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

41 − 36 =