ความเคลื่อนไหว

Author Archives: varee Pat.

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ประชุมสื่อมวลชนภาคตะวันออก

ขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพ เมื่อวันที่ 10 – ... Read More »

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันนี้ (11 พ.ค.61) เวลา 09.30 น. นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจ ... Read More »

สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

ส่งมอบเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าปลีกธงฟ้าประชารัฐ เพื่อสนับสน ... Read More »

สพร. 1 สป. และ AHRDA ต้อนรับ ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

เยี่ยมชมและหารือการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี รองรับอุตสา ... Read More »

มหกรรมวันแรงงาน 2561

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรป ... Read More »

สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะ

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ภายใต้โครงการประชาสัม ... Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ

จัดพิธีเปิดวิหารพระพุทธชินราชมงคลปราการ พระพุทธรูปประจำเมือง ... Read More »

อพท.เดินหน้าแผยแพร่ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

“ทำท่องเที่ยว…เก่งคนเดียวไม่ได้” อพท.เดินหน้าแผยแพร่คว ... Read More »

กองทัพบกฟื้นฟูศักยภาพทหารกล้า ที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนาม

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่อาคารจารุมณี 2 โครงการกองทัพบก ... Read More »

“ชุมชนคลองหัวลำภูทอง” จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เนื่องในงานไหว้ครูประจำปี

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนคลอง ... Read More »