ความเคลื่อนไหว

Author Archives: varee Pat.

ครบรอบคล้ายวันเกิด คุณพรพร จันทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแสตนดาร์ต ทูลลิ่ง จำกัด

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 60 ที่ร้านอาหาร   ครัววสันต์  ตำบลบางบ่ ... Read More »

สภาองค์กรชุมชน ด่านสำโรง สมุทรปราการร่วมภาคีเครือข่าย ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 6 0 ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลด่านสำโรงส ... Read More »

โรงพยาบาลสมุทรปราการจัดพิธีเชิดชูเกียรติและพิธีมุทิตาจิต

ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ประจำปี 25 ... Read More »

การแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล สหภาพแรงงานโตโยต้าประเทศไทย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 / 2560

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 60 ที่ลานจอดรถสถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปู ... Read More »

โรงเรียนสาธิตบางนา จัดกิจกรรม ” วันแห่งภาวะผู้นำ สาธิตบางนา Leadership Day& Project Dey ”

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 ที่ ... Read More »

มอบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุ ... Read More »

ิวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ส่งมอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.60 ที่บริเวณห้องโถงหน้าศาลากลางจังหวัดสมุ ... Read More »

ังหวัดสมุทรปราการประกอบพิธีบวงสรวงนพปฎลสุวรรณฉัตร

อัญเชิญประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯจำลอง ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลาง ... Read More »

หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

สร้างความรู้ ความเข้าใจ โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสห ... Read More »

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ จัดอบรมโครงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยองค์คณะบุคคล

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ภัตตาคารชมทะเล ง่ ... Read More »