ความเคลื่อนไหว

Author Archives: varee Pat.

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีทอดผ้าป่ากา ... Read More »

นายพงษ์วรรณ สุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

นายพงษ์วรรณ  สุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดโคร ... Read More »

นายสายันห์ แสงวงค์ ประธานสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ ยูไนเต็ด

  นายสายันห์ แสงวงค์ ประธานสโมสรฟุตบอลสมุทรปราการ ยูไนเต็ด ร ... Read More »

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจงหวัดสมุทรปราการ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีทั้ง 6 อำเภอ

นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจงหวัดสมุทรปรากา ... Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงาน ... Read More »

มอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่รางวัลเกียรติยศ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) จัดการประชุมวิชาการการแพ ... Read More »

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ... Read More »

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำหัวหน้าส่วนราชการ

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำหัวหน้า ... Read More »

โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย

โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบกา ... Read More »

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รับสมั ... Read More »