ความเคลื่อนไหว

Author Archives: varee Pat.

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหว ... Read More »

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมกับโรงเรียนวัดสุขกรจัดกิจกรรม-เลี้ยงอาหาร

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับโรงเรียนวัดสุขกร สังกัดสำนักงานเขตพ ... Read More »

จ.สมุทรปราการขอแจ้งรายชื่อทีมจัดเก็บข้อมูลประจำจังหวัด

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผย ... Read More »

ต้อนรับวีระบุรุษถ้ำหลวงของ กฟผ.

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ... Read More »

นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

และ นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้ ... Read More »

รางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตความเป็นครู

Read More »

เหตุเกิดที่ถ้ำหลวง บทเรียนครั้งสำคัญของนักข่าว

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งปร ... Read More »

กลุ่ม New Space Team(Nsp) และพันธมิตร กลุ่ม AllStar

Burapa Racing , NVT@ ปทุมโซน , กระชายดำ, WFRC และซินเซียเฟรน ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการ

สนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งท ... Read More »

“วัดบางพลีใหญ่กลาง”เจริญพระพุทธมนต์ให้ประเทศพ้นภัย

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่พระอุโบสถวัดบางพ ... Read More »