ความเคลื่อนไหว

Author Archives: varee Pat.

โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดกิจกรรม “หนูเป็นเด็กไทย”

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรร ... Read More »

ขายห้องเช่า 92 ห้อง

Read More »

วิสุทธิกษัตรีประกาศศักดิ์ศรี ครบรอบ 79 ปี

มอบโล่ผู้สนับสนุน ศิษย์เก่าดีเด่น แบบอย่างจากรุ่นสู่รุ่น โรง ... Read More »

บทบาทการศึกษาคือการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู ... Read More »

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 61

นายชัยมีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ... Read More »

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผ ... Read More »

“ตลาดน้ำลัดหลวง” บรรยากาศธรรมชาติ ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ชมขบวนพาเหรดปลาสวายนับพันตัว

ปัจจุบันหลายคนอยากหนีความวุ่นวายในวันหยุดเพื่อไปหาสถานที่พัก ... Read More »

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ

จัดการฝึกทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 256 ... Read More »

ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง จัดกิจกรรมพิเศษ

เชิญเชฟป้อมจากรายการเชฟกระทะเหล็กสาธิตการทำเมนูแปลกและประกอบ ... Read More »

โรงเรียนในเครือประภามนตรี จับมือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ หนุนวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า ... Read More »