ความเคลื่อนไหว

Author Archives: varee Pat.

โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดงาน“มหกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่” 2561

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 โรงพยาบาลส ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ใน ... Read More »

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรปราการ

เปิดค่ายโครงการ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมือง จังหวั ... Read More »

อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานแ

และชุดความรู้ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 10 เรื่องตามโครงการไทยนิ ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมสื่อมวลชนท้องถิ่นพบผู้ว่าราชการจังหวัด

และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 โดยเน้นย้ำการแก้ไขปัญหา ... Read More »

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2561

เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัด และติดตามความเ ... Read More »

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง

จัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในก ... Read More »

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจหลลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหก ... Read More »

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

จัดโครงการสร้างนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงง ... Read More »

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดพิธีรับเทพเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์

และพิธี “ทำบุญพะเก่ง” หนึ่งปีมีครั้งเดียว เมื่อว ... Read More »