ความเคลื่อนไหว

Author Archives: varee Pat.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ และสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการกิจกรรมการกุศล “ปั่นปันน้ำใจ พัฒนาอนามัยเทพารักษ์”

เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริ ... Read More »

กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล ผู้ช่วย สารวัตร ประธานชุมชน และคณะกรรมการตำบลบางเมืองใหม่ จัดกิจกรรมย้อนหลังร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ตำบลบางเมืองใหม่ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.60 ที่บริเวณลานดินหน้าที่ทำการกำนันตำบลบ ... Read More »

มิตรสิบอบรม “Mitsib Taxi Easy English” ครั้งที่ 2 เตรียมพร้อมสู่ Taxi 4.0

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 60 ที่โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ บริษัท มิต ... Read More »

โรงทานศิษย์ท่านพ่อลี ธมฺมธโร และ พระเทพโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 ที่บริเวณด้านข้างวิหารท่านพ่อลี ภายใน ... Read More »

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จัง ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายช ... Read More »

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60 ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรัก ... Read More »

ชมรมชาวสมุทรปราการ ร่วมกับ กลุ่ม 80 ฅน ปากน้ำ แจกข้าวสาร 4,000 ถุง เนื่องในวันครบรอบมรณภาพ ท่านพ่อลี และพระเทพโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดอโศการาม

เมื่อวันที่ 24-26 เม.ย.60 ที่บริเวณลานด้านหน้าวิหารท่านพ่อลี ... Read More »

กรมเจ้าท่า ปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของการขุดลอกร่องน้ำประกันความลึก ร่องน้ำทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ ฯ ร่องที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 ที่สโมสรสัญญาบัตร ห้องเอนกประสงค์ โร ... Read More »

บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการบิ๊กซีร่วมรักษ์โลกคืนธรรมชาติสู่ป่าชายเลน ครั้งที่ 3 ปี 256

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ตำ ... Read More »