ความเคลื่อนไหว

Author Archives: varee Pat.

โรงพยาบาลสมุทรปราการ แถลงข่าวการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างหอผู้ป่วยหนัก หรือ ICU และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 26 ก.ค.60 ที่ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารผู้ป่วย 9 ชั ... Read More »

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ “สุวรรณภูมิร่วมร้อยใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวง”

เมื่อเร็ว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดพิธีเปิดโครงการ ... Read More »

ไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนหัวน้ำวน

ร.ต.ท.หญิง ร้อยเวร สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟ ... Read More »

ชาวบ้านชุมชนลักกี้รวมตัวขัดขวางเจ้าพนักงานบังคับคดีหลังจากพิพาทเรื่องโฉนดที่ดิน

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 26 ก.ค.2560 ชาวบ้านชุมชนลัคกี้ ร่วม ... Read More »

อบต.บางโปรง จัดโครงการผู้สูงอายุคือสายใยในครอบครัว

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.60 ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนต ... Read More »

พิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 8781/2 ของประเทศ รุ่นที่ 165 ของจังหวัด

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.60 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลท ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเส้นทาง OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.60 ที่สะพานสุขตา กองสถานพักผ่อนกรมพลาธิกา ... Read More »

เทศบาลตำบลบางปู ร่วมกับ กลุ่มห้วยฮ่องไคร้ ,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ที่ 2 และศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จัดกิจกรรม

“ โครงการปลูกป่าชายเลนหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินสืบสานพระรา ... Read More »

โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา

วันที่ 21 ก.ค.60 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดสมุทรปราการ สนามกีฬาอง ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่ 11 จังหวัดจันทบุรี ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดให้มีการจัดการฝึ ... Read More »