ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ”ครั้ง ที่ 3 ปี 2562

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการคัดเลือกครูผู้สม ... Read More »

รางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตความเป็นครู

Read More »

กลุ่ม New Space Team(Nsp) และพันธมิตร กลุ่ม AllStar

Burapa Racing , NVT@ ปทุมโซน , กระชายดำ, WFRC และซินเซียเฟรน ... Read More »

“วัดบางพลีใหญ่กลาง”เจริญพระพุทธมนต์ให้ประเทศพ้นภัย

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่พระอุโบสถวัดบางพ ... Read More »

โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดกิจกรรม “หนูเป็นเด็กไทย”

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรร ... Read More »

วิสุทธิกษัตรีประกาศศักดิ์ศรี ครบรอบ 79 ปี

มอบโล่ผู้สนับสนุน ศิษย์เก่าดีเด่น แบบอย่างจากรุ่นสู่รุ่น โรง ... Read More »

บทบาทการศึกษาคือการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมผู ... Read More »

โรงเรียนในเครือประภามนตรี จับมือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ หนุนวิชาการ สู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า ... Read More »

วัดบางพลีใหญ่กลาง”เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระสังฆราช พระชนมายุ 91 พรรษา

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2561 พระครูปลัดสุวัฒนส ... Read More »

โรงเรียนประภามนตรี 2 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณครูที่อ ... Read More »