ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 2

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่กา ... Read More »

สำนักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาชมรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในการจัดหางบประมาณ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุม ขั้น 4 อาคาร 1 โรงเรียนส ... Read More »

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.59 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.59 ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิ ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แพรกษาใหม่

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.59 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ อำ ... Read More »

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2559

ปราการ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ คร ... Read More »

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยราชการในจังหวัดสมุทร ... Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อคนสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแ ... Read More »

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.59 พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.รร.นร.เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.59 พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.รร.นร.เป็นป ... Read More »

พิธีฉลองสิริอายุวัฒนะมงคล หลวงปู่ชาญ วัดบางบ่อ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.59 ที่ วัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอเมือง จั ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59 ที่ห้องประชุมศรีสุนันท์ 1องค์การบริหา ... Read More »