ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยราชการในจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยราชการในจังหวัดสมุทร ... Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อคนสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแ ... Read More »

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.59 พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.รร.นร.เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.59 พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.รร.นร.เป็นป ... Read More »

พิธีฉลองสิริอายุวัฒนะมงคล หลวงปู่ชาญ วัดบางบ่อ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.59 ที่ วัดบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอเมือง จั ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแพรกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59 ที่ห้องประชุมศรีสุนันท์ 1องค์การบริหา ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโปรง ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.59 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปร ... Read More »

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรแปราการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการส่งเสริม และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.59 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี อบต.บางด้วน คัพ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.59 ที่สนามกีฬาชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำ ... Read More »

นางสายสุนี สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน

นางสายสุนี สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน เป็นประธานใ ... Read More »

โรงเรียนหาดอัมราอักษรลักษณ์วิทยาจัดงานนิทรรศการ “ หาดอัมราฯ นิทรรศการ 58 HADAMMARA OPEN HOUSE 2015”ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.59 ที่ลานอเนกประสงค์โรงเรียนหาดอัมราอักษร ... Read More »