ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

จังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินสงเคราะห์โครงการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กยากจน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แก่เด็กที่ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 22 ก.ค.59 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ... Read More »

พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางปู ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ และสามเณร ภายในศาลาการเปรียญหลังเก่า และร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางปู ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ และส ... Read More »

ประชาชนหลั่งไหลเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เนืองแน่น

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.59 ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ ... Read More »

โรงเรียน เทศบาล 2 (บางปู)จัดโครงการอิ่มบุญอุ่นรักในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.59 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) ตำบลบางปู ... Read More »

โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 133 ปี และพิธีมอบทุนการศึกษาของโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.59 ที่หอประชุมทองนิรมล โรงเรียนสมุทรปรากา ... Read More »

โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.59 ที่โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล อำเภอเมือ ... Read More »

กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.59 ที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 (บา ... Read More »

โครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและศึกษา ประจำปี 2559 สพป.สมุทรปราการ เขต 1

28 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สมุทรปราการ เขต 1นางปภาภร ... Read More »

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางโปรง จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.59 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่ว ... Read More »

โรงเรียนเทศบาล 2 บางปู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเทศบาล 2 บางปู จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เ ... Read More »