ความเคลื่อนไหว

การศึกษา ศาสนา

พุทธศาสนิกชน และพ่อค้า ประชาชน ชาวชุมชนหมู่บ้านซิตี้ วิลเลจ นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป ... Read More »

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง

สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ประโยค 1-2 และ ป.ธ.3 , ป.ธ.4 ... Read More »

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

“สัตตบงกชนิทรรศ” 2560 (Sattabongkoch Open House 0217) เมื่อว ... Read More »

สพร. 1 สป จัดฝึกอบรมสถานประกอบกิจการ เสริมสร้างองค์ความรู้

ปรับกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เข้าสู่ THAILAND 4.0 เมื ... Read More »

สพร. 1 สป เสริมความรู้ พ.ร.บ. รับสิทธิประโยชน์ หนุนการลงทุน

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 6๑ นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝ ... Read More »

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมการศาสนา

และวัดบางด้วนนอก จัดการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ... Read More »

ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ... Read More »

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน“สัปดาห์วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561”

โดยมี ครอบครัวจิรยาภากร และคณะฯ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับน ... Read More »

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับกรมการศาสนา และวัดบางด้วนนอก

จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับ ... Read More »

กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ได้จัดประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนวารหคุณบพิตร พระพุทธรูปประจ ... Read More »